title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Đối tác Entrust Datacard, Hoa Kỳ

Chuyên mục:Đối tác | 13/08/2015

Trusted identities | Secure transactionsIdeas create solutions

Đối tác Entrust Datacard, Hoa Kỳ | www.entrustdatacard.com 
 

Tđoàn Entrust DataCard hiện đang nắm trong tay thế mạnh chủ yếu về chương trình thẻ và nhận diện bảo mật trên toàn thế giới. Các giải pháp phát hành thẻ nhận diện và cá thể hóa thẻ đã và đang được sử dụng để cung cấp hàng triệu thẻ tài chính và các tài liệu nhận dạng hàng ngày. 


Hơn 35 năm về trước, họ đã cung cấp ra một số lượng lớn các loại thẻ tín dụng tài chính khi tạo ra hệ thống cá thể hóa thẻ nhựa tốc độ cao và điều này đã hoàn toàn thay đổi cách thức quản lý giao dịch của các nhà tiêu dùng. Ngày nay, các giải pháp phát hành thẻ số lượng lớn của Tập đoàn DataCard được bán ra tại nhiều chi nhánh và kết hợp với các thưong hiệu khác. DataCard đã giới thiệu các hệ thống kỹ thuật dạng số ID hơn cả thập kỷ về trước. Kể từ đó, các tập đoàn, các tổ chức chính phủ và các tổ chức bảo mật  có liên quan đã đặt hàng tại Tập đoàn DataCard, thương hiệu phổ biến nhất trên thế giới về các giải pháp an ninh thẻ nhận diện.

Với vị trí dẫn đầu vững chắc trong việc phát hành thẻ nhận diện và cá thể hóa thẻ, DataCard coi đó là những gì tốt nhất cần hướng tới để tiếp tục tạo ra các loại thẻ, các tài liệu nhận dạng và các thư tín cá nhân thông qua các loại thẻ thông minh, sinh trắc học, in laser và các công nghệ tiên tiến khác.

Vào tháng 11 năm 2014, Datacard đã công bố việc mua lại thành công Entrust và chính thức đổi tên thành Entrust Datacard với Logo và nhận diện thương hiệu mới. Ngoài những sản phẩm - giải pháp hiện tại, Entrust Datacard sẽ cung cấp các giải pháp Định danh tin cậy và Giao dịch an toàn đồng thời cũng sẽ phát triển thêm các ứng dung liên quan đến người tiêu dùng, công dân và doanh nghiệp kết hợp các công nghệ của Datacard và Entrust.