title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Bản báo cáo nghiên cứu chiến lược của Javelin cho thấy các tổ chức tài chính phát hành thẻ ngay lập tức tại chi nhánh của họ đều thu được lợi ích về tài chính và danh tiếng của họ

MK Group cung cấp hàng loạt gói giải pháp giúp các giải pháp phát hành thẻ EMV tại chi nhánh có thể được thực hiện phù hợp với yêu cầu của từng ngân hàng. Đặc điểm phần cứng và phần mềm của giải pháp được xây dựng trên tiêu chuẩn mở. Những chuyên gia kinh nghiệm về thẻ thông minh cung cấp hàng loạt dịch vụ xây dựng kế hoạch, thiết kế, mã hóa và đào tạo nhằm đảm bảo giải pháp của chúng tôi phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Cùng đối tác Datacard, MK Group cung cấp những Hệ thống phát hành thẻ tập trung Công suất lớn và Tập trung, giúp hiện thực hóa việc phát hành thẻ trên cùng một hệ thống.

Giải pháp phát hành Thẻ nhận diện để bàn của MK Group Linh hoạt - Toàn diện và Bảo mật

Giải pháp Phát hành thẻ ngay lập tức Datacard® CardWizard giúp các tổ chức triển khai các chương trình Thẻ ngay lập tức một cách hiệu quả và nhanh chóng

Giải pháp phát hành Thẻ phân tán/tại chỗ đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả cho các chương trình Thẻ.