title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

"MK Group luôn nỗ lực đổi mới không ngừng và cam kết tận tụy phục vụ khách hàng"

MK Group Business Scope

 

 

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

►  Giải pháp phát hành thẻ (ATM, EMV, thanh toán nội địa, thẻ cào)

  Sản xuất thẻ - Biểu mẫu vi tính (hóa đơn VAT/ATM/POS) 
     & Dịch vụ gửi thư trực tiếp

  Giải pháp Kiểm soát  - Phân loại – Đóng gói – Gửi thẻ
  Giải pháp phát hành mã PIN
  Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC
  Dịch vụ cá thể hóa và thiết kế Thẻ
  Giải pháp ví điện tử
  Hệ thống kiosk tự động
  Dịch vụ giá trị gia tăng

DOANH NGHIỆP

  Giải pháp phát hành thẻ nhân viên
  Sản xuất thẻ: Thẻ khách hàng thân thiết/VIP,
     Thẻ trả trước, quà tặng, cào, chìa khóa.

  Sản xuất biểu mẫu vi tính liên tục: hóa đơn VAT, POS
  Giải pháp kiểm soát ra vào/cổng điện tử
  Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC
  Giải pháp quản lý bán lẻ EZStore
  Hệ thống kiosk tự động
  Dịch vụ giá trị gia tăng

 


CHÍNH PHỦ

  Giải pháp phát hành thẻ ID bảo mật (CMT, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm)
  Giải pháp Cá thể hóa – Phát hành – Phân loại – Đóng gói thẻ
  Hệ thống thanh toán/phân phối phúc lợi Chính phủ
  Giải pháp kiểm soát ra vào/cổng điện tử
  Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC
  Giải pháp ví điện tử
  Hệ thống kiosk tự động
  Dịch vụ giá trị gia tăng

VIỄN THÔNG

  Sản xuất thẻ: SIM/RUIM, trả trước, thẻ cào
  Dịch vụ cá thể hóa và thiết kế Thẻ
  Giải pháp xác thực bảo mật OTP/PKI/sinh trắc học MoC
  Giải pháp quản lý bán lẻ EZStore
  Giải pháp ví điện tử
  Hệ thống kiosk tự động
  Dịch vụ giá trị gia tăng