title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Các ứng dụng thẻ, thẻ thông minh và các giải pháp công nghệ cao đang được phát triển và áp dụng rộng rãi, trở thành trợ thủ đắc lực trong quá trình quản lý và điều hành các mảng trọng yếu của ngành Giáo dục