title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Hoạt động kiểm soát ra vào, quản lý và điều hành hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe hiện nay đang có những ảnh hưởng tích cực và thay đổi rõ rệt, nâng cao chất lượng khám chữa và giảm tải được nhiều bất cập tồn tại nhiều năm. Điều đó là nhờ đóng góp không nhỏ của các ứng dụng giải pháp quản lý hiện đại, ứng dụng thẻ quản lý con người và khu vực, quản lý thông tin dữ liệu mà đơn vị cung cấp đi tiên phong như Mk Group đồng hành cung cấp