title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Ngân hàng Hoa Kỳ ra mắt hệ thống thanh toán thời gian thực

Chuyên mục:Ngành công nghiệp Thẻ & Thanh toán | 15/11/2017

Mới đây Ngân hàng Hoa Kỳ đã cho ra mắt hệ thống thanh toán thời gian thực (RTP), giúp đưa đất nước hội nhập công nghệ thế kỷ 21.

 

Đây sẽ là hệ thống thanh toán đầu tiên tại Mỹ kể từ khi có Internet, RTP giúp cho phép khách hàng và doanh nghiệp gửi và nhận thanh toán trong nước chỉ trong vài giây, chứ không đến ngày.

 

Ngân hàng Hoa Kỳ đã thực hiện những thanh toán đầu tiên cho hệ thống này với một số các ngân hàng khác và sớm mở rộng cho toàn bộ các tổ chức lưu trữ tiền tệ đất nước sử dụng. Hệ thống dự kiến sẽ được sử dụng bởi các ngân hàng nắm giữ hơn một nửa số tiền gửi vào cuối năm 2018 và sẽ được phổ biến vào năm 2020.

 

Hệ thống này sẽ giúp Hoa Kỳ bắt kịp gần hơn với các nước phát triển khác, chẳng hạn như tại Anh đã có hệ thống thanh toán nhanh tại chỗ nhiều năm trước.

 

Nền tảng hệ thống được xây dựng bởi Vocalink của Mastercard, đảm bảo rằng nó không chỉ hỗ trợ chuyển tiền mà còn cả khả năng yêu cầu thanh toán và cung cấp thông tin quan trọng.

 

Điều này có nghĩa RTP sẽ hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả hơn các khoản hóa đơn điện tử, hóa đơn thanh toán, các khoản bồi thường bảo hiểm, thanh toán giao nhận tại chỗ và nhiều hơn nữa. Nền tảng này cũng cung cấp sự minh bạch và rõ ràng với các thông báo xác nhận ngay lập tức rằng các khoản thanh toán đã được gửi và nhận tức thời.

 

Jim Aramanda, Giám đốc điều hành phát triển hệ thống cho biết: "RTP có tiềm năng cách mạng hóa cách thức thanh toán tại Hoa Kỳ. Hệ thống RTP của chúng tôi được thiết kế để trở nên nhanh chóng, an toàn và nền tảng đổi mới cho phép ngân hàng và các tổ chức tín dụng xây dựng các sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng ".

 

- Theo Finextra -