title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Số lượng người dùng sử dụng thanh toán NFC di động đạt 320,000 tại Hà Lan

Chuyên mục:Ngành công nghiệp Thẻ & Thanh toán | 04/12/2017

Theo báo cáo của Tweakers, và dựa trên số liệu thu thập được từ Hiệp hội các nhà cung cấp thanh toán Betaalvereniging Nederland, hiện có khoảng 320,000 người dùng sử dụng thanh toán NFC di động tại Hà Lan

 

Số liệu này được thu thập đến ngày 1/11 và dựa trên các tài khoản ngân hàng của khách hàng được liên kết với các ứng dụng thanh toán.

 

Bảy ngân hàng tại Hà Lan đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ thanh toán không tiếp xúc được tích hợp trong ứng dụng Android trên điện thoại thông minh với NFC. Bên cạnh ba ngân hàng lớn nhất ABN Amro, ING và Rabobank, còn có Bunq, SNS, ASN và Regio Bank trong danh sách bảy ngân hàng này.

 

- Theo telecompaper.com -