title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

Ấn Độ giới thiệu hệ thống chứng minh thử ảo

Mới đây UIDAI đã giới thiệu một hệ thống chứng minh thư ảo mới, giúp chủ thẻ Aadhaar có thể tạo ra từ trang web của họ để sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm cả xác thực SIM thay vì phải đưa ra 12 số ID sinh trắc học thực tế.

 

Điều này sẽ giúp cho người dùng có thể chọn không cần phải tiết lộ số Aadhaar của họ khi cần phải xác thực danh tính cá nhân.

 

ID ảo có thể là chuỗi 16 con số ngẫu nhiên, đi kèm với sinh trắc học của người dùng sẽ được trao cho bất kỳ cơ quan ủy quyền nào như công ty di động với một số chi tiết hạn chế như tên, địa chỉ và ảnh đủ để xác minh danh tính.

 

Người dùng có thể tạo ra nhiều ID ảo khác nhau cho mỗi lần sử dụng. ID ảo cũ sẽ tự động bị hủy khi họ thiết lập ID ảo mới.

 

UIDAI sẽ đưa ra phần mềm để giới thiệu ID ảo từ ngày 1/3. Họ sẽ yêu cầu bắt buộc các cơ quan cần thực hiện xác thực phải chấp nhận ID ảo từ người dùng của họ từ ngày 1/6/2018.

 

- Theo planetbiometrics.com -