title-icon-2
  • Hotline:(+84) 903 481 456
  • Hotline:(+84) 903 481 456
DMCA.com Protection Status

MK Group cung cấp cho các chuyên viên tư vấn kỹ thuật-presales môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Tại đây, các chuyên viên tư vấn kỹ thuật có cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự sáng tạo cũng như trau dồi và triển khai các kỹ năng đánh giá, phân tích yêu cầu của dự án, đưa ra các giải pháp thiết kế hoặc cách tiếp cận công nghệ mới.

MK Group cung cấp cho các Lập trình viên môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Tại đây, các Lập trình viên có cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự sáng tạo cũng như trau dồi và triển khai các kỹ năng đánh giá, phân tích yêu cầu của dự án, đưa ra các giải pháp thiết kế hoặc cách tiếp cận công nghệ mới.

MK Group cung cấp cho các kỹ thuật viên môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Tại đây, các kỹ thuật viên có cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự sáng tạo cũng như trau dồi và triển khai các kỹ năng đánh giá, phân tích yêu cầu của dự án, đưa ra các giải pháp thiết kế hoặc cách tiếp cận công nghệ mới.

MK Group mang đến cho các Nhân viên kinh doanh Quốc Tế cơ hội nghề nghiệp tốt thông qua sự thăng tiến công việc, môi trường chuyên nghiệp cũng như khả năng mở rộng các mối quan hệ với Đối tác - Khách hàng trong và ngoài nước ở các lĩnh vực như Tài chính, Chính phủ, Viễn thông, Giáo dục, Doanh nghiệp…

MK Group mang đến cho các Nhân viên kinh doanh dự án cơ hội nghề nghiệp tốt thông qua sự thăng tiến công việc, môi trường chuyên nghiệp cũng như khả năng mở rộng các mối quan hệ với Đối tác - Khách hàng trong và ngoài nước ở các lĩnh vực như Tài chính, Chính phủ, Viễn thông, Giáo dục, Doanh nghiệp…

MK Group mang đến cho các Nhân viên kinh doanh giải pháp cơ hội nghề nghiệp tốt thông qua sự thăng tiến công việc, môi trường chuyên nghiệp cũng như khả năng mở rộng các mối quan hệ với Đối tác - Khách hàng trong và ngoài nước ở các lĩnh vực như Tài chính, Chính phủ, Viễn thông, Giáo dục, Doanh nghiệp…

Vị trí Trợ lý Giám đốc - Phát triển Kinh doanh, cơ hội tuyệt vời để các bạn trở thành thành viên của Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ Thẻ. MK Group tự hào là đối tác tin cậy của nhiều tổ chức Tài chính - Ngân hàng, Doanh nghiệp, Dịch vụ bán lẻ và Chính phủ trong các Chương trình Thẻ và Giải pháp xác thực bảo mật. Hãy nhanh chóng gửi Hồ sơ cho chúng tôi để trải nghiệm những thách thức thú vị và tìm kiếm cơ hội nâng cao vị thế bản thân.

MK Group cung cấp cho các Lập trình viên môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Tại đây, các Lập trình viên có cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự sáng tạo cũng như trau dồi và triển khai các kỹ năng đánh giá, phân tích yêu cầu của dự án, đưa ra các giải pháp thiết kế hoặc cách tiếp cận công nghệ mới.