email HỖ TRỢ marketing@mkgroup.com.vn
Hotline Hà Nội (+84) 903 481 456
Hotline TP.HCM (+84) 988 476 756
0

Văn hóa MK

" Những yếu tố giúp MK Group xây dựng nền tảng Văn hóa MK bền vững gồm: Nguồn nhân lực chất lượng cao; Niềm đam mê không ngừng nghỉ, Hệ thống sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh, Đối tác tin cậy và khát khao vươn tới sự hoàn hảo. "

Con đường chinh phục khách hàng của MK Group luôn tập trung vào năm yếu tố cơ bản, đó là:

Nguồn nhân lực chất lượng cao Niềm đam mê không ngừng nghỉ Hệ thống sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh Đối tác tin cậy Khát khao vươn tới sự hoàn hảo

Những điều này đã định hướng cho giá trị Văn hóa MK trong môi trường làm việc thực tế.

Trong 5 yếu tố trên, yếu tố “Nguồn nhân lực chất lương cao” là các Thành viên MK (Mkers), được ưu tiên và chú trọng hơn cả. MK Group xác định rằng mỗi cá nhân có năng lực và khả năng riêng biệt và nhiệm vụ của MK là đảm bảo sự phù hợp giữa công việc và thế mạnh của mỗi cá nhân, nhằm khuyến khích họ thành công và cống hiến cho sự phát triển bền vững của MK Group.

Để làm tốt điều này, MK Group đã tạo lập một nền Văn hoá MK mang tính quốc tế cao nhưng vẫn giữ gìn được các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với mong muốn xây dựng một công đồng chung trên cơ sở niềm tin lâu dài và những giá trị đich thực dành cho Khách hàng – Đối tác – Thành viên MK.