ATM toàn cầu giảm khi tiền mặt ít sử dụng hơn ở Trung Quốc

25/12/2018 10:17

Số lượng máy ATM được cài đặt trên toàn thế giới được dự kiến giảm dần từ mức cao nhất là 3,28 triệu trong năm 2017 xuống còn 3,23 triệu vào cuối năm 2023, theo báo cáo của RBR.

Tuy nhiên con số này bị tác động lớn bởi vì thị trường Trung Quốc đã từng được dự kiến sẽ mở rộng số lượng cây ATM. Không tính Trung Quốc, số lượng máy ATM được dự đoán sẽ tăng từ 2,5 triệu lên 2,7 triệu.

Sau nhiều năm bùng nổ ở Trung Quốc, số lượng ATM nước này đã chiếm 25% trên tổng số ATM toàn cầu. Nhưng số lượng các cây ATM tại đây đã bị giảm hơn 20,000 bởi các nhà phát hành vào năm 2017.

Khi người dân Trung Quốc đang có xu hướng sử dụng các hình thức thanh toán kỹ thuật số ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng tiền mặt giảm thì số lượng cây ATM tại nước này dự kiến sẽ tiếp tục thu hẹp.

Xu hướng xã hội không tiền mặt đang diễn ra tại một số quốc gia Tây Âu cũng sẽ góp phần làm giảm số lượng ATM toàn cầu, nhưng bên cạnh đó cũng có thể đổ lỗi cho việc nhiều chi nhánh Ngân hàng bị đóng cửa.

Tuy nhiên, việc sử dụng tiền mặt vẫn còn mạnh mẽ tại nhiều nước trên Thế Giới và sẽ là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng ATM tại một số quốc gia Châu Á ngoài Trung Quốc, các quốc gia Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latin.

Các nhà phát hành tại Bangladesh đã dự kiến sẽ tăng lên hơn 60% số lượng ATM tại quốc gia của họ vào năm 2023, sau khi Chính phủ đưa ra các chính sách thúc đẩy tài chính và các Ngân hàng mở rộng ra nhiều khu vực nông thôn hơn.

- Theo atmmarketplace.com -