BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 73 - THÁNG 10/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 73 - THÁNG 10/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 73 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 72 - THÁNG 10/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 72 - THÁNG 10/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 72 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 71 - THÁNG 09/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 71 - THÁNG 09/2017

Bản tin điện tử nội bộ Thế Giới Thẻ cung cấp những thông tin mới nhất về các lĩnh vực Xác thực bảo mật, thẻ thông minh, thanh toán cũng như xu hướng công nghệ trong nước và quốc tế. Chúng tôi hy vọng Bản tin sẽ trở thành nguồn thông tin tham khảo thiết thực và hữu ích của Quý Độc giả.

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 70- THÁNG 08/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 70- THÁNG 08/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 70 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 69- THÁNG 07/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 69- THÁNG 07/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 69 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 68- THÁNG 07/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 68- THÁNG 07/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 68 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 67- THÁNG 06/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 67- THÁNG 06/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 67 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 66- THÁNG 05/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 66- THÁNG 05/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 66 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết
BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 65- THÁNG 05/2017 - MK

BẢN TIN THẾ GIỚI THẺ ĐIỆN TỬ MK GROUP SỐ 65- THÁNG 05/2017

Kính mời mọi người đón đọc bản tin Thế Giới Thẻ điện tử MK Group số 65 với những tin tức mới nhất, hữu ích nhất trong ngành thẻ thông minh và thanh toán điện tử. Cảm ơn!

Xem chi tiết