Entrust Datacard được MasterCard ghi nhận về nỗ lực hỗ trợ phát hành thẻ

08/09/2015 00:00

Entrust Datacard cho biết công ty vừa nhận được giấy phép “Hỗ trợ thanh toán phát sinh trên thẻ MasterCard” (MEPSA) trong chương trình “Hỗ trợ tổ chức kỹ thuật phát hành”.

Entrust Datacard cho biết công ty vừa nhận được giấy phép “Hỗ trợ thanh toán phát sinh trên thẻ MasterCard” (MEPSA) trong chương trình “Hỗ trợ tổ chức kỹ thuật  phát hành”. Mục đích của chương trình MEPSA là cho phép các nhà cung cấp uỷ quyền, với khả năng và chuyên môn phù hợp, hỗ trợ khách hàng MasterCard trên toàn cầu, bao gồm cả những nhà phát hành liên quan các chương trình thẻ thông minh EMV tiếp xúc và không tiếp xúc. 

Entrust Datacard được MasterCard xếp vào danh sách đặc biệt gồm các công ty được uỷ quyền và có năng lực rất cao trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và sản phẩm cho các nhà phát hành thẻ MasterCard  trước và trong quá trình triển khai dự án. Sản phẩm nổi bật của Entrust Datacard là các chương trình đào tạo, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và thông tin kinh doanh, những sản phẩm này đã và đang phục vụ hiệu quả cho các công ty triển khai dự án phát hành thẻ thông minh.

Entrust Datacard có thể tận dụng tốt chuyên môn hàng đầu của công ty để trợ giúp cho các đơn vị phát hành trong cả 2 mảng phát hành tập trung và phân phối, phù hợp với tiêu chuẩn PCI DSS về bảo mật dữ liệu. Công ty cũng tiến hành các cuộc hội thảo và đào tạo cho khách hàng về thẻ EMV và thẻ thông minh, cung cấp lộ trình chiến lược và kỹ thuật cho việc chuyển đổi EMV.

(Entrust Datacard )