Giải pháp gửi mã PIN điện tử

12/01/2018 15:15

Giải pháp gửi mã PIN điện tử được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Giải pháp MK e-PIN là công cụ hữu hiệu để gửi mã PIN tới khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật dưới nhiều hình thức như : SMS, Mobile Banking và Internet Banking.

Giải pháp này sẽ giúp các Ngân hàng tiết kiệm chi phí vận hành và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Các tin liên quan