Giải pháp phát hành thẻ EMV Datacard Affina

12/01/2018 16:02

MK Group cung cấp hàng loạt gói giải pháp giúp các giải pháp phát hành thẻ EMV tại chi nhánh có thể được thực hiện phù hợp với yêu cầu của từng ngân hàng. Đặc điểm phần cứng và phần mềm của giải pháp được xây dựng trên tiêu chuẩn mở. Những chuyên gia kinh nghiệm về thẻ thông minh cung cấp hàng loạt dịch vụ xây dựng kế hoạch, thiết kế, mã hóa và đào tạo nhằm đảm bảo giải pháp của chúng tôi phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Giải pháp phát hành thẻ EMV mới của Datacard tại chi nhánh giúp bạn khả năng đáp ứng nhu cầu và đưa thẻ EMV cũng như các sản phẩm thông minh khác tới tay khách hàng của mình lập tức tại các chi nhánh. Giải pháp này khiên quy trình phát hành thẻ thông minh nhanh hơn, dễ dàng hớn, giảm thiểu chi phí và sự phức tạp.

Khách hàng có thể đề nghị cấp thẻ mới hoặc cấp lại tại bất kì chi nhánh nào. Dữ liệu của chủ thẻ được thu thập và gửi qua mạng nội bộ (VPN) tới hệ thống chủ của bạn. Nếu tín chỉ của chủ thẻ được chấp thuận, giải pháp của chúng tôi tạo ra dữ liệu cho thẻ thông minh, mã hóa chúng và gửi trở lại chi nhánh. Đây là một hệ thống cá thể hóa thẻ để bàn Datacard cung cấp thẻ thông minh đã sẵn sàng để sử dụng cho khách hàng.

Chúng tôi cung cấp hàng loạt gói giải pháp giúp các giải pháp phát hành thẻ EMV tại chi nhánh có thể được thực hiện phù hợp với yêu cầu của từng ngân hàng. Đặc điểm phần cứng và phần mềm của giải pháp được xây dựng trên tiêu chuẩn mở. Những chuyên gia kinh nghiệm về thẻ thông minh cung cấp hàng loạt dịch vụ xây dựng kế hoạch, thiết kế, mã hóa và đào tạo nhằm đảm bảo giải pháp của chúng tôi phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Hệ thống phần mềm Datacard® Affina® Issuance Platform
Các giải pháp phần mềm thẻ thông minh Datacard® Affina® được thiết kế để nâng cao giá trị đầu tư của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt thêm phần mềm thẻ thông minh Datacard® Affina® cho hạ tầng có sẵn có thể được thực hiện mà không làm gián đoạn việc vận hành. Thiết kế dạng mô đun của phần mềm Affina cho phép các giải pháp được cấu hình theo yêu cầu thỏa mãn mọi chiến lược kinh doanh – mà không tạo ra chi phí phát sinh. Việc cấu hình mô đun hóa cũng giúp việc mở rộng hệ thống dễ dàng hơn khi mà chương trình phát hành thẻ thông minh của bạn phát triển.

> Phần mềm chuẩn bị dữ liệu Affina® (Affina® Data Preparation Software): Chấp nhận dữ liệu trên thẻ từ từ hệ thống máy chủ và chuyển đổi để mã hóa thành dữ liệu thẻ thông minh cho quy trình cá thể hóa. Phần mềm tạo ra các khóa cần thiết để bảo vệ dữ liệu và cho phép các quy chuẩn đo độ rủi ro. Đồng thời cho phép chọn chế độ quy trình vận hành theo từng lô hoặc quy trình một bước.

> Phần mềm quản lý cá thể hóa Affina® (Affina® Personalization Manager Software): Quản lý các khóa và lưu trữ các ứng dụng cá thể hóa tại máy chủ trung tâm. Hàng loạt các ứng dụng thẻ thông minh và hệ thống cá thể hóa thẻ thông minh để bàn hay tốc độ cao của Datacard có thể được quản lý với phần mềm này, cho phép một ứng dụng đơn trên tất cả các hệ thông cá thể hóa thẻ.

> Giải pháp phát hành một bước Affina® (Affina® One Step Issuance Solution): Tích hợp khả năng và sức mạnh của phần mềm chuẩn bị dữ liệu và phần mềm quản lý cá thể hóa thẻ. Sử dụng môi trường mạng lưới hiện tại và kết nối máy tính lớn giúp giảm ảnh hưởng đối với phòng IT.

> Phần mềm mã hóa và mô tả Affina® (Affina® Profiles and Scripting Software): Nhà phát hành thẻ thông minh có thể xây dựng môi trường cho phát triển và cá thể hóa với chi phí hiệu quả với phần mềm này. Các tiêu chuẩn mở giúp giữ chi phí phát triển ở mức thấp và khiến nó trở nên dễ dàng để đưa ra thị trường những sản phẩm thẻ thông minh mới.

> Phần mềm Affina® MULTOS™ Issuance (Affina® MULTOS™ Issuance Software): Cho phép cá thể hóa nhanh thẻ thông minh trên nền MULTOS®

Phần mềm nền Affina® Enterprise - Cho các chương trình thẻ thông minh quy mô lớn
Phần mềm Affina® Enterprise Platform phù hợp với những đòi hỏi tiên tiến nhất, như đối với các thẻ đa ứng dụng, trừ việc phát hành với số lượng lớn hay môi trường máy chủ thì việc phát hành số lượng thấp hay theo từng dự án sẽ được thực hiện dễ dàng.

> Phần mềm chuẩn bị dữ liệu Affina® - phiên bản Enterprise(Affina® Data Preparation Software -- Enterprise Version): Các đặc điểm về cơ sở dữ liệu linh hoạt cao cho phép các quy chuẩn đo độ rủi ro, với quy trình cá thể hóa chạy nhanh như ở chế độ chạy từng lô. Phần mềm này có thể được cấu hình để chạy trên môi trường máy tính lớn hoặc máy chủ.

> Phần mềm quản lý thẻ thông minh Affina® - phiên bản Enterprise (Affina® Smart Card Manager Software -- Enterprise Version): Ghi lại các đặc điểm của từng chiếc thẻ thông minh trong suốt quá trình cá thể hóa. Loại thẻ, hệ điều hành, dung lượng bộ nhớ, phiên bản ứng dụng và quá trình sử dụng được lưu vào cơ sở dữ liệu có thể làm tham chiếu cho các quyết định sau khi mà thẻ thông minh được phát hành.

> Phần mềm tải sau phát hành Affina® - phiên bản Enterprise(Affina® Post-Issuance Download Software -- EnterpriseVersion): Thêm, xóa hay cập nhất các ứng dụng được lưu trên thẻ thông minh sao khi nó được phát hành tới tay người sử dụng. Ghi và quản lý quá trình sử dụng của thẻ, xây dựng cơ sở dữ liệu vững chắc cho ứng dụng marketing trực tiếp (one-to-one).

Phần mềm Datacard® FlashCredit™ - Giải pháp phần mềm được tùy biến theo yêu cầu
Datacard® FlashCredit™ là một trong số những giải pháp phần mềm được tùy biến của Datacard giúp bạn có thể tận dụng tối đa ích lợi từ hệ thống cá thể hóa thẻ đề bàn 150i. Giải pháp tiên tiến này cho phép các nhà bán lẻ phát hành thẻ tín dụng bảo an và thẻ khách hàng than thiết lập tức cho khách hàng tại điểm bán hàng.

Khi một khách hàng yêu cầu có 1 chiếc thẻ tại điểm bán lẻ, dữ liệu của khách hàng được thu nhận và chuyển tới máy tính chủ nơi sẽ đánh giá cho việc chấp thuận tín chỉ của khách hàng. Một khách hàng có thể chọn số chứng thực cá nhân (PIN), đã được mã hóa và chuyển đến máy chủ. Ngay sau đó, hệ thống 150i tại địa điểm đó phát hành 1 thẻ đã được cá thể hóa mà khách hàng có thể sử dụng ngay lập tức.

Phần mềm Flashcredit cho phép giao tiếp trực tiếp với khách hàng nhằm giúp nâng cao hiệu quả chương trình khách hàng thân thiết, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu cập nhật và đảm bảo của chủ thẻ. Đối với chủ thẻ, phần mềm Flashcredit có nghĩa là sở hữu ngay thẻ tín dụng bảo mật với khả năng mua sắm tức thì.

Các tin liên quan