MK Group - Ứng phó đại dịch COVID-19

23/03/2020 10:52

Để ứng phó thành công với đại dịch COVID-19 tại MK Group, cũng như chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT, chúng tôi đã không chỉ ngay lập tức triển khai các biện pháp để bảo vệ sức khỏe nhân viên mà còn thực hiện những kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý mùa dịch để đảm bảo tính liên tục của tổ chức, đáp ứng những cam kết về chất lượng và số lượng sản phẩm - dịch vụ với khách hàng và đối tác.