MK Smart tài trợ thẻ cho Vietnam Finance 2015

22/09/2015 00:00

Ngày 17.09/2015, tại Khách sạn Melia, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc gia Vietnam Finance 2015 với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính công trong lĩnh vực thuế và hải quan”.

Ngày 17.09/2015, tại Khách sạn Melia, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc gia Vietnam Finance 2015 với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính công trong lĩnh vực thuế và hải quan”. Sự kiện do Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan, Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài Chính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam đồng tổ chức. MK Smart – MK Group là nhà tài trợ Thẻ cho sự kiện này.

Mặc dù trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan như: Sửa đổi Luật Quản lý thuế, Luật Hải Quan và áp dụng những giải pháp CNTT hiện đại trong thuế và hải quan… Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế và cần cải thiện nhiều hơn nữa.

Trước bối cảnh đó, Hội thảo quốc gia Vietnam Finance 2015 đã lấy chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính công trong lĩnh vực thuế và hải quan” làm nội dung thảo luận chính được tổ chức với mong muốn cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu bức thiết của phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời thông qua hội thảo các nhà hoạch định chính sách, các nhà cung cấp giải pháp CNTT sẽ cùng đưa ra xem xét đánh giá thực trạng và từ đó đề xuất áp dụng giải pháp CNTT hiện đại giúp cải cách thủ tục hành chính công một cách hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tiến tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vững mạnh.

(MK Group)