Số cửa hàng chấp nhận thanh toán thẻ sẽ tăng lên 85 triệu năm 2022

02/04/2018 09:47

Nghiên cứu Dữ liệu Thẻ Thanh toán Toàn cầu và dự báo năm 2022 mới nhất cho thấy số lượng cửa hàng chấp nhận thanh toán thẻ đã tăng thêm 7 triệu, lên tới 61 triệu trong năm 2016. Tăng trưởng 2 con số đáng kể được ghi nhận tại các khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung và Đông Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Bất chấp tỷ lệ tăng trưởng cao như vậy nhưng các khu vực trên vẫn trong tình trạng thiếu chấp nhận thanh toán thẻ và kỳ vọng vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu, giúp số lượng cửa hàng chấp nhận thanh toán thẻ sẽ đạt mốc 85 triệu vào năm 2022.

Theo báo cáo, các yếu tố luật quy định đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ. Ở Kazakhstan, luật bắt buộc tất cả các thương gia phải chấp nhận thẻ được ban hành vào năm 2016 đã giúp tăng 50% số cửa hàng chấp nhận thẻ. Tại Ấn Độ, mức tăng trưởng các thương gia lên 45% là kết quả của việc cắt giảm thuế thiết bị đầu cuối thanh toán thẻ của Chính Phủ Trung Ương.

RBR kỳ vọng vào các thị trường kém phát triển như Argentina và Malaysia có thể đưa ra những quy định khích lệ để giúp thúc đẩy tăng trưởng chấp nhận thẻ.

Sự hiểu biết về tài chính và thanh toán không tiền mặt cũng giúp thúc đẩy chấp nhận thẻ:

Sự tăng trưởng chấp nhận thẻ tại các thị trường phát triển hiện nay đang chững lại bởi một phần do người tiêu dùng vẫn thích sử dụng tiền mặt hơn. Tuy nhiên, báo cáo cũng đã nhận thấy có sự hỗ trợ lớn từ phía Chính phủ và các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy quá trình này, ví dụ như ở Thái Lan và Ukraine đã đẩy mạnh hiểu biết về tài chính và thanh toán không tiền mặt. Những nỗ lực này đang khuyến khích nhiều người tiêu dùng thanh toán thường xuyên hơn bằng thẻ, và các thương gia không chấp nhận thẻ có nguy cơ bị xóa sổ bởi các loại ưu đãi thanh toán đa dạng.

Ông Chris Herbert, RBR nói: "Sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây trong việc chấp nhận thẻ vẫn sẽ tiếp tục, được thúc đẩy bởi kết hợp giảm phí thương gia và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Ngoài sự tăng trưởng nhanh ở các nước đang phát triển, điều kiện thị trường lành mạnh ở các nước trưởng thành như ở Tây Âu sẽ có tiềm năng mở ra những cơ hội mới cho ngành thu mua ".

- Theo paymentscardsandmobile.com -