TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

04/01/2018 16:47

Các định chế tài chính và ngân hàng tại Việt Nam là những khách hàng cốt lõi của Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) ngay từ những ngày đầu tiên phong vào thị trường thẻ.

Thẻ và các hình thức thanh toán thẻ đã và đang trở nên rất phổ biến trên thế giới. Ở các nước tiên tiến, phần lớn các giao dịch mua bán đều được thanh toán bằng thẻ, giao dịch sử dụng tiền mặt rất ít. Thẻ thanh toán đã khẳng định được vai trò của mình trong việc đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng khắt khe của khách hàng; tạo niềm tin, uy tín với khách hàng; đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng; thúc đẩy phát triển thương mại, kinh tế của đất nước; phù hợp với xu thế toàn cầu trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế.

Là nhà cung cấp các giải pháp phát hành thẻ nhựa, thẻ thông minh tiên phong trên thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam, MK Group khẳng định sẽ giữ vững vị trị đi đầu bằng việc thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng với hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thẻ cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp khác