email HỖ TRỢ marketing@mkgroup.com.vn
Hotline Hà Nội (+84) 903 481 456
Hotline TP.HCM (+84) 988 476 756
0

Uganda bắt buộc kết nối thẻ SIM với dữ liệu sinh trắc học

15/05/2018 10:03

Chính phủ Uganda đã buộc các nhà quản lý phải đảm bảo việc mua thẻ SIM và quy trình đăng ký mới bắt buộc phải có dữ liệu sinh trắc học để đảm bảo tính nghiêm ngặt trong quản lý.

Quy định mới đưa ra buộc các nhà khai thác viễn thông chỉ được cấp mới hoặc làm mới thẻ SIM khi có sự giúp đỡ của đầu đọc thẻ sinh trắc học điện tử.

Các thiết bị được sử dụng trong quy trình được cung cấp bởi Cơ quan đăng ký và nhận dạng quốc gia (NIRA) của Uganda và có thể thực hiện xác minh thông tin người đăng ký theo thời gian thực với Cơ sở dữ liệu nhận dạng quốc gia.

Bất kỳ người nào cần thẻ đăng ký SIM mới (đăng ký hoặc thay mới) đều phải trực tiếp đến địa điểm đăng ký để xác nhận ID của họ. Việc này sẽ khiến cho khả năng mua SIM từ xa hay qua bên thứ 3 là không được phép nữa. Tại địa phương, đối với trẻ vị thành niên có thể đăng ký dưới tên cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thêm nữa, các nhà khai thác buộc phải xác minh dữ liệu thuê bao và xác thực bằng thiết bị đầu đọc thẻ, cũng như khớp dữ liệu sinh trắc học trên ID thời gian thực với cơ sở dữ liệu NIRA.

Khi đi đăng ký mới, người đăng ký sẽ phải nộp một ảnh chân dung. Nếu xác minh thời gian thực không thành công, thì nhà điều hành nên tạm dừng quá trình đăng ký cho đến khi vấn đề được khắc phục.

- Theo planetbiometrics.com -