VIỄN THÔNG

04/01/2018 16:45

Thị trường viễn thông đang phát triển nhanh chóng, thẻ đã đi từ loại đơn giản sang thẻ thông minh viễn thông đa ứng dụng và các loại dùng cho GSM

Là đối tác độc quyền của Datacard tại Việt Nam, MK Group cung cấp các giải pháp tổng thể cả phần cứng và phần mềm để phát hành và cá thể hóa gần như từng loại thẻ viễn thông với năng suất cao
Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho từng loại thẻ sau:
Thẻ GSM – Các sản phẩm nổi bật cho việc cá thể hóa thẻ GSM là hệ thống cá thể hóa và sản xuất thẻ Datacard® MPR5000.

Thẻ thông minh đa ứng dụng – Chúng tôi cung cấp hệ thống thích hợp cho từng chương trình. Hệ thống phát hành thẻ Datacard® Maxsys™ là lý tưởng cho các chương trình sản xuất thẻ đa ứng dụng số lượng lớnCác hệ thống như Datacard® 9000, 9000E và 7000 Series cung cấp khả năng tương tự ở khối lượng sản xuất thấp hơn.

Thẻ thông minh đơn ứng dụng hệ thống Datacard MPR5000 cung cấp các lưa chọn kinh tế để sản xuất thẻ thông minh đơn ứng dụng. Hệ thống Datacard 9000 và 7000 Series cung cấp các chức năng tương tự để làm thẻ thông minh cộng thêm việc dập nổi, in và phủ nhũ.