ABI: 110 triệu thẻ không tiếp xúc sẽ được phát hành vào năm 2020

15/05/2020 09:54

110 triệu thẻ thanh toán không tiếp xúc sẽ được phát hành bổ sung trong năm 2020 so với kỳ vọng trước khi đại dịch Covid-19, nâng tổng số thẻ được lưu hành toàn cầu lên mức 2 tỷ, theo dự báo từ ABI Research.

"Trên toàn cầu, việc áp dụng thanh toán không tiếp xúc sẽ tăng từ 6% đến 8% so với kỳ vọng trước Covid-19, với mức phát hành được dự báo sẽ tăng 14% so với năm trước, chiếm hơn 65% tổng số thẻ được phát hành trong 2020", các nhà phân tích cho biết.

Thanh toán không tiếp xúc đang là phương thức vệ sinh và càng an toàn hơn để thực hiện thanh toán phạm vi gần và điều này đang được củng cố khi các bên cung cấp trong hệ sinh thái đang chuyển đổi thông điệp tuyên truyền rằng các giao dịch không tiếp xúc sẽ giúp tăng mức độ tiện lợi theo hướng an toàn và đảm bảo sức khỏe.

Giám đốc nghiên cứu Phil Sealy cho biết, cách mà mọi người thanh toán cho mọi thứ đang phát triển và thay đổi nhanh chóng. Và Covid-19 đã thúc đẩy sự thay đổi đáng kể trong thói quen chi tiêu của người tiêu dùng.

Thẻ sinh trắc học :

Khi người tiêu dùng ngày càng sử dụng nhiều hơn và trở nên phụ thuộc hơn vào không tiếp xúc, mối quan tâm về bảo mật và hạn chế gian lận trong việc tăng khối lượng và giá trị giao dịch không tiếp xúc sẽ cần được cân nhắc nhiều hơn.

Thẻ thanh toán sinh trắc học được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm thẻ thanh toán không tiếp xúc mà không giới hạn tuyệt nhất cho người tiêu dùng.

- Theo NFCWorld -