AFP: Lừa đảo thanh toán tăng cao kỷ lục ở mức 78%

17/04/2018 10:04

Khảo sát Lừa đảo thanh toán AFP năm 2018 do J.P.Morgan thực hiện đã ghi nhận các khoản lừa đảo thanh toán đã tăng cao kỷ lục mới trong năm 2017. Theo nghiên cứu của các chuyên gia tài chính, đã có 78% các tổ chức đã từng bị gian lận thanh toán trong năm ngoái.

Thanh toán séc tiếp tục là phương thức gian lận nhiều nhất hơn bất kỳ phương thức thanh toán nào khác, với 74% người được khảo sát ghi nhận đã từng gặp phương thức này. Gian lận thư tín xếp ngay sau với 48%, trong khi gian lận thẻ doanh nghiệp đứng thứ ba với 30%.

Các thỏa thuận Email doanh nghiệp (BEC) trở thành mục tiêu chính của các hoạt động gian lận thanh toán trong năm 2017, với 77% các doanh nghiệp đã từng trải qua BEC. Ngoài ra, 54% các cuộc tấn công lừa đảo BEC nhắm vào thư tín doanh nghiệp, tiếp đến là Séc ở mức 34%. Tin tốt mới nhất là 77% các tổ chức đã thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa các trò gian lận BEC.

Khảo sát Kiểm soát Gian lận Thanh toán AFP năm 2018 còn đưa ra những thông tin sau:

  • 65% số vụ gian lận thanh toán được thực hiện bởi cá nhân bên ngoài tổ chức
  • 67% số vụ gian lận thanh toán được phát hiện bởi nhân viên kho bạc
  • 92% các tổ chức báo cáo rằng các vụ gian lận thanh toán gây thiệt hại 0,5% doanh thu hàng năm của họ
  • 47% các tổ chức phát hiện ra gian lận ít hơn hai tuần sau khi vụ việc xảy ra.

- Theo paymentscardsandmobile.com -