American Express: COVID-19 ảnh hưởng mạnh đến chi tiêu thẻ

27/04/2020 09:49

American Express cho biết suy thoái từ đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh đến chi tiêu của các chủ thẻ, và điều này cũng ảnh hưởng đến doanh thu của họ và các tổ chức tài chính khác.

Doanh thu trong quý đầu năm 2020 của họ đã giảm 1% xuống còn 10,3 tỷ USD so với con số 10,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Stephen Squeri, chủ tịch và CEO của American Express trả lời rằng: "Sự suy thoái kinh tế do các tác động cực lớn từ khủng hoảng COVID-19 bắt đầu trong quý đầu tiên và sẽ tăng mạnh hơn bắt đầu từ tháng thứ 4 trên toàn cầu, và điều này sẽ ảnh hưởng cực mạnh tới tình trạng chung của ngành tài chính Thế Giới."

- Theo Finextra -