Ấn Độ: Người tiêu dùng ngày càng ưa dùng thẻ tín dụng

26/06/2019 10:03

Người tiêu dùng Ấn Độ gần đây đã cho thấy sự ưa thích của họ với thẻ tín dụng, với 47,99 triệu thẻ tín dụng đang hoạt động vào tháng 4 năm 2019, theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.

Đồng thời, số lượng thẻ ghi nợ đã giảm xuống còn 884,78 triệu, giảm 39,8 triệu so với trước đó. Kể từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, Ấn Độ đã có thêm khoảng 10,2 triệu thẻ tín dụng được sử dụng và mất hơn 21 triệu thẻ ghi nợ.

Tần suất người tiêu dùng sử dụng thẻ tăng đột biến ngay sau khi chính sách hạn chế tiêu dùng tiền mặt được chính phủ Ấn Độ đưa ra. Số lượng giao dịch sử dụng thẻ tín dụng tại các thiết bị đầu cuối POS hoặc máy quẹt tăng 26,2% so với năm trước, trong khi nó tăng 22,1% cho thẻ ghi nợ kể từ tháng 4 năm 2018.

Vào tháng 4 năm 2019, tổng số giao dịch POS bằng thẻ tín dụng là 166,9 triệu, trong khi con con số giao dịch bằng thẻ ghi nợ là 407,6 triệu. Tại các thiết bị đầu cuối POS, số tiền trung bình trên mỗi giao dịch sử dụng thẻ tín dụng đã tăng nhẹ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019. Đối với thẻ ghi nợ, ngược lại có dấu hiệu suy giảm.

- Theo thepaypers -