Báo cáo mối lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân người tiêu dùng

04/05/2020 09:36

Những thông tin về các mối lo ngại này được thu thập và đề cập trong báo cáo "Tình hình thanh toán Mỹ 2019 - Công nghệ và gian lận: Các mối lo ngại thực tế của người tiêu dùng" của Mercator Advisory Group.

Dưới đây là 7 vấn đề về bảo mật và các mối lo ngại về bảo mật thông tin được người tiêu dùng quan tâm và ủng hộ mạnh, bao gồm:

  • 70% người tiêu dùng cho rằng họ rất thận trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết về thẻ của họ thông qua điện thoại;
  • 68% người tiêu dùng cho rằng các công ty được họ cung cấp thông tin chi tiết cá nhân của mình phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin đó;
  • 64% trong đó cho rằng các ngân hàng phải có trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin thanh toán và các thông tin các nhân khác của họ;
  • 64% tuyên bố họ đã sử dụng các dãy mật khẩu mạnh được khuyến nghị để bảo vệ các thông tin cá nhân này;
  • 56% người tiêu dùng cho rằng họ đã và đang thực hiện các biện pháp đảm bảo bảo mật thông tin của mình khỏi bị hack hay đánh cắp;
  • 53% lo lắng về việc lưu trữ hông tin thẻ tín dụng trong ví mua sắm trực tuyến;
  • Và 38% người tiêu dùng tuyên bố họ không tin tưởng hoàn toàn vào việc các công ty có thể bảo mật tối đa thông tin cá nhân của mình.

- Theo Paymentsjournal -