Châu Âu: Nhu cầu dùng tiền mặt tăng trong thời kỳ đại dịch

02/04/2021 10:26

Theo báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết tổng giá trị tiền mặt đang lưu thông tại Châu Âu đã tăng từ 1,3 tỷ EURO (1,5 tỷ USD) vào cuối năm 2019 lên 1,4 tỷ EURO (1,7 tỷ USD) vào cuối năm 2020.

Năm ngoái mức tăng "đặc biệt cao" tới 11% qua từng năm so với mức tăng trung bình chỉ 5% trong 10 năm qua, bất chấp xu hướng giảm tỷ lệ giao dịch tiền mặt do hạn chế tiếp xúc trong đại dịch cùng sự gia tăng liên tục sử dụng thẻ không tiếp xúc, thanh toán di động và mua sắm trực tuyến.

Theo phát hiện của ECB, lý do chính cho sự tăng trưởng nhu cầu này là việc sử dụng tiền mặt trong khu vực Châu Âu cho “mục đích phòng ngừa (tức là trữ tiền mặt)” của các hộ gia đình, tổ chức tài chính tiền tệ và doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19.

Trong một bản tin nghiên cứu từ ECB cho biết: "Một hiện tượng được gọi là 'nghịch lý tiền mặt' đã xuất hiện ở khu vực đồng EURO, trong khi thực tế việc sử dụng tiền mặt để giao dịch bán lẻ đã giảm xuống đáng kể nhưng ngược lại, nhu cầu tiền mặt trong thị trường vẫn không ngừng tăng."

“Các cuộc khảo sát thanh toán gần đây cũng chỉ ra rằng tỷ lệ giao dịch tiền mặt trong khu vực đồng EURO đã giảm. Cùng với việc số hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong thanh toán bán lẻ, có thể dự kiến nhu cầu về tiền mặt vẫn sẽ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên thực tế việc này lại không hề diễn ra và số lượng tiền giấy euro được lưu hành đã tăng lên kể từ năm 2007."

- Theo NFCW -