Chính Phủ quy định các Ngân hàng Việt Nam tuân thủ quy định thẻ EMV mới

17/01/2019 10:10

Mới đây Chính phủ Việt Nam đã ban hành các quy định mới liên quan đến việc chuyển dịch công nghệ thẻ từ sang thẻ Chip EMV nhằm tăng cường độ bảo mật và đáp ứng các thông số kỹ thuật được đưa ra bởi Visa, Mastercard, JCB và Union Pay.

Theo báo cáo của Vietnam News, các quy định này yêu cầu các Ngân hàng phải đạt được tỷ lệ 60% thẻ chip vào cuối năm 2019, với 100% thẻ được phát hành tuân thủ EMV vào cuối năm 2020.

Ngoài ra, ít nhất 35% ATM của các Ngân hàng thương mại và 50% thiết bị POS của họ phải tuân thủ EMV vào cuối năm nay, với mục tiêu phải đạt 100% vào cuối năm 2020, báo cáo cho biết.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ước tính, tính đến tháng 9 vừa qua, cả nước có 18.170 máy ATM và 294.500 máy POS, cùng với hơn 85 triệu thẻ ATM đã được phát hành.

Nhiều thiết bị hiện tại sẽ phải được nâng cấp hoặc thay thế để đáp ứng quy định mới của Chính phủ. Ước tính chi phí cho việc thay thế toàn bộ thẻ để đạt chuẩn Chip EMV sẽ tốn khoảng từ 100 triệu đến 175 triệu USD.

- Theo atmmarketplace.com -