Dự báo sẽ có 579 triệu thẻ sinh trắc được lưu hành vào năm 2023

01/11/2018 10:05

Goode Intelligence dự báo với khả năng xác thực nhanh chóng với các khoản thanh toán không tiếp xúc sẽ khiến cho công nghệ thẻ sinh trắc học được ứng dụng rộng rãi vào năm 2023, và sẽ có gần 579 triệu thẻ thanh toán sinh trắc học được sử dụng trên khắp thế giới trong vòng 5 năm tới.

Giám đốc điều hành Alan Goode cho biết: "Sau một năm thí điểm thẻ thanh toán sinh trắc học vào năm 2018, chúng tôi sẽ tăng cường thí điểm vào năm tới và có thể sẽ triển khai một số tính chất thương mại trong năm 2019. Năm 2020 sẽ là năm phát hành hàng loạt thẻ thanh toán sinh trắc học trên toàn Thế Giới cho khách hàng."

Nhìn chung, Goode Intelligence dự đoán rằng hơn 2,6 tỷ người sẽ sử dụng sinh trắc học để bảo đảm thanh toán vào năm 2023, do một số nhu cầu chủ yếu từ khách hàng như đảm bảo xác thực liên tục và nhanh chóng trong khi thanh toán không tiếp xúc với các khoản giá trị cao, cũng như đảm bảo an toàn bảo mật."

- Theo nfcworld.com -