Dự kiến thanh toán không tiếp xúc tại cửa hàng sẽ đạt 2000 tỷ USD năm 2020

02/08/2018 11:06

Thanh toán không tiếp xúc được kỳ vọng sẽ đạt mốc 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên vào cuối năm 2018, sớm hơn dự báo trước đây 1 năm, theo Juniper Research đánh giá.

Và vào năm 2020, các khoản thanh toán không tiếp xúc tại cửa hàng được dự kiến sẽ đạt 2 nghìn tỷ USD, tương đương 15% tổng số giao dịch bán hàng trên toàn cầu.

Trong 2 nghìn tỷ USD này, 15% hoặc 3 tỷ USD sẽ được thanh toán bằng các ứng dụng ví di động như Apple, Samsung và Google, theo báo cáo mới nhất của Juniper Research về thanh toán không tiếp xúc.

Các giao dịch không tiếp xúc sẽ vẫn chiếm ưu thế, được thúc đẩy bởi ứng dụng mạnh mẽ tại Châu Âu, Trung Quốc và các quốc gia Viễn Đông. Hiện tại thanh toán thẻ không tiếp xúc đang phát triển mạnh nhất tại Trung Quốc, vùng Viễn Đông và Châu Á Thái Bình Dương. Cùng với nhau, các thị trường này chiếm 55% giá trị giao dịch thẻ không tiếp xúc trên toàn cầu.

Thị trường thanh toán di động không tiếp xúc sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay và các nhà cung cấp ví di động khác. Kết hợp với nhau, số lượng người dùng ví di động sẽ đạt 450 triệu vào năm 2020, với việc Apple chiếm 1 nửa người dùng trong đó.

Ngoài các khoản thanh toán tại cửa hàng, nghiên cứu dự báo sự tăng trưởng nhanh chóng trong việc bán vé không tiếp xúc, đặc biệt là ở các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, nơi ví di động đã được triển khai.

Juniper dự đoán gần 10 tỷ vé không tiếp xúc di động sẽ được mua và sử dụng vào năm 2022, đặc biệt với thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc và Viễn Đông chiếm ưu thế lớn.

- Theo atmmarketplace.com -