Đức: Thanh toán thẻ vượt qua thanh toán tiền mặt

13/05/2019 10:01

Theo một nghiên cứu mới nhất, lần đầu tiên tại Đức đánh dấu thanh toán bằng thẻ chính thức vượt qua thanh toán dựa trên tiền mặt truyền thống.

Nghiên cứu này đã thống kê vào năm 2018, tỷ lệ thanh toán bằng thẻ của người tiêu dùng tại Đức chiếm 48,6% tổng doanh số bán lẻ, vượt qua 48,3% thanh toán bằng tiền mặt.

Cũng theo nghiên cứu này, nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này chính là sự tăng trưởng 4% lên tới 30,1% trong bán lẻ của hệ thống thẻ ghi nợ của Đức. Bên cạnh đó phải kể đến sự tin tưởng ngày càng tăng của người tiêu dùng Đức đối với sử dụng thanh toán bằng thẻ, đặc biệt là ở thế hệ thanh niên.

Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng sử dụng của thanh toán thẻ, tiền mặt vẫn sẽ thống trị trong các khoản mua hàng nhỏ lẻ của người tiêu dùng Đức và sẽ không có dấu hiệu sớm biến mất khỏi ngành thanh toán Đức trong thời gian gần. Các nhà bán lẻ được khảo sát cho rằng "tiền mặt vẫn sẽ chi phối các khoản thanh toán giá trị thấp trong thời gian năm năm".

Nghiên cứu này đã phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa người tiêu dùng Đức với tiền mặt như một số khảo sát khác, giống như một nghiên cứu gần đây của Bundesbank đã chỉ ra rằng 88% người Đức muốn tiếp tục sử dụng tiền mặt trong tương lai.

- Theo finextra -