EAST cập nhật tình trạng gian lận Châu Âu năm 2018

20/07/2018 09:44

Hiệp hội các giao dịch an toàn Châu Âu (EAST) mới đây đã cập nhật tình trạng gian lận Châu Âu lần 2 năm 2018. Báo cáo dựa trên thống kê tội phạm trong nước do 18 Quốc gia thuộc khu vực thanh toán chung Châu Âu và 3 Quốc gia không thuộc khối này cung cấp.

Gian lận thanh toán:

 • - 15 Quốc gia báo cáo có tình trạng gian lận thanh toán
 • - 7 Quốc gia báo cáo gian lận không thẻ đang là xu hướng chính
 • - 2 Quốc gia báo cáo có tình trạng xâm nhập bất hợp pháp vào các thiết bị đầu cuối POS nhằm gian lận
 • - 1 Quốc gia báo cáo có một dạng phần mềm độc hại mới trên điện thoại di động, được phân phối thông qua một ứng dụng giả mạo trong cửa hàng ứng dụng Android
 • - 1 Quốc gia đã báo cáo các trường hợp gian lận hoán đổi SIM, khi đó kẻ gian lận ủy quyền chuyển khoản ngân hàng bằng cách chuyển số điện thoại di động của khách hàng sang một SIM mới và chặn thông báo ủy quyền.

Tấn công phần mềm độc hại ATM hoặc cưỡng chế:

 • - 9 Quốc gia báo cáo có tình trạng tấn công dạng này
 • - 5/9 Quốc gia này báo cáo có các vụ tấn công bằng phần mềm độc hại
 • - 6 Quốc gia ghi nhận có trường hợp sử dụng các thiết bị hộp đen nhằm phân phối tiền mặt trái phép

Tấn công vật lý ATM:

 • - 8 Quốc gia báo cáo đã có các vụ tấn công RAM và đánh cắp ATM
 • - 6 Quốc gia ghi nhận có trường hợp tấn công ATM bằng khí gas gây nổ
 • - 1 Quốc gia đã báo cáo trường hợp đầu tiên về tấn công gây nổ nhằm vào máy dịch vụ trợ giúp khách hàng
 • - 1 Quốc gia đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tấn công khí gas gây nổ
 • - 5 Quốc gia báo cáo có các vụ nổ bằng chất rắn

Lừa đảo Skimming thẻ ATM:

 • - 14 Quốc gia ghi nhận có trường hợp Skimming thẻ tại ATM
 • - 5 Quốc gia báo cáo có trường hợp Skimming thẻ tại các thiết bị đầu đọc khác ngoài ATM. 4/5 có các vụ nhằm vào thiết bị đầu cuối tại các trạm xăng tự động
 • - 1 Quốc gia báo cáo đã bắt giữ 1 người Trung Quốc vì liên quan tới các vụ tấn công Skimming

- Theo atmmarketplace.com -