Ghana: Chính phủ và các nhà mạng mất hơn 40 triệu USD mỗi năm vì gian lận SIM Box

23/09/2015 00:00

Những kẻ gian lận SIM Box đã và đang khiến chính phủ Ghana và các nhà mạng ở nước này chịu thiệt hại khoảng 40 triệu USD mỗi năm.

Những kẻ gian lận SIM Box đã và đang khiến chính phủ Ghana và các nhà mạng ở nước này chịu thiệt hại khoảng 40 triệu USD mỗi năm.

Hiện tượng này, theo ý kiến của các nhà mạng, là hậu quả của quy định (do Cục Truyền thông Quốc gia (NCA) ban hành) về mức cước 19 cent đối với tất cả các cuộc gọi quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp này đã và đang hối thúc giảm cước phí tính theo phút đối với mỗi cuộc gọi nhằm mục đích khiến cho lĩnh vực cước phí viễn thông không còn hấp dẫn đối với những kẻ gian lận.

Gian lận SIM Box là hệ thống được một số đối tượng tội phạm sử dụng để tái định tuyến cuộc gọi tới Gana thông qua một số hộp cài đặt SIM nội địa. Những chiếc hộp này sẽ huỷ cuộc gọi quốc tế thông thường bằng những tấm thẻ SIM nói trên để khiến các cuộc gọi hiển thị thành những cuộc gọi nội địa./.

(www.biztechafrica.com)