Juniper dự báo sẽ có hàng tỷ người dùng vé di động trong năm 2019

24/01/2019 10:24

Một nghiên cứu mới từ Juniper Research cho biết lượng người dùng vé di động tổng cộng sẽ tăng từ 1,1 tỷ vào năm 2019 lên tới 1,9 tỷ vào năm 2023.

Bên cạnh đó, số lượng người dùng vé di động sẽ chiếm hơn 1 nửa trong tổng những người dùng vé kỹ thuật số vào năm 2019. Và dự báo tổng số lượng người dùng vé kỹ thuật số thông qua di động, trực tuyến và các thiết bị đeo di động sẽ đạt 2,2 tỷ vào năm 2023.

Theo nghiên cứu mới nhất "Mobile & Online Ticketing: Transport, Events & Contactless 2019-2023", vé di động sẽ trở thành xu hướng chính của hình thức MaaS (Mobility-as-a-Service) và trở thành của đô thị di động. MaaS được thiết lập để trở thành trung tâm của các sáng kiến giao thông thành phố thông minh, điều này sẽ dẫn đến 60% tất cả người dùng vé tàu điện ngầm hay tàu hỏa di động vào năm 2023.

- Theo juniperresearch -