Juniper: Mua sắm qua thiết bị nhà thông minh sẽ đạt 164 tỷ USD năm 2025

18/11/2020 09:41

Theo Juniper Research, tổng giá trị mua sắm toàn cầu được thực hiện thông qua thiết bị nhà thông minh dự kiến sẽ tăng từ 22 tỷ USD trong năm nay lên hơn 164 tỷ USD vào năm 2025.

Juniper cho biết: "Sự tăng cường sử dụng trợ lý giọng nói qua loa thông minh cho thương mại điện tử, được thúc đẩy mạnh nhờ sự chấp nhận đến từ người tiêu dùng và cả người bán ngày càng tăng, dự kiến giúp gia tăng 630% về tổng giá trị trong 5 năm tới”.

Nghiên cứu của Juniper cũng dự đoán rằng các khoản thanh toán thông qua TV thông minh cũng sẽ tăng đáng kể, chiếm 20% tổng giá trị giao dịch vào năm 2025.

"Tuy nhiên, cơ hội thanh toán cho các thiết bị được kết nối sẽ bị hạn chế; chiếm dưới 1% tổng giá trị thanh toán cho nhà thông minh vào năm 2025 vì bị hạn chế bởi giá trị có thể được thanh toán qua kênh và thiếu các dịch vụ hỗ trợ bổ sung."

Ngoài ra, báo cáo nghiên cứu khuyến nghị rằng “các nhà sản xuất thiết bị nhà thông minh nên sớm kết hợp với các bên cung cấp thanh toán điện tử như ví kỹ thuật số, chẳng hạn Google Pay hoặc PayPal, bởi giá trị các khoản thanh toán thiết bị nhà thông minh sẽ đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2025."

- Theo NFCWorld -