Mỹ: Vấn nạn gian lận danh tính kết hợp gia tăng đột biến

11/07/2019 10:30

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới đây đã công bố một báo cáo mới nhất về nạn Gian lận danh tính kết hợp và tác động của chúng tới hệ thống thanh toán Mỹ đã nhấn mạnh rằng đây đang là "phương thức tội phạm tài chính có tốc độ gia tăng nhanh nhất tại Mỹ".

  • Gian lận danh tính kết hợp có xu hướng phổ biến tại Mỹ hơn các khu vực khác vì nhận dạng tại Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào thông tin nhận dạng cá nhân tĩnh (PII), bao gồm cả số An sinh Xã hội (SSN).

Trong báo cáo cũng đề cập đến định nghĩa của danh tính kết hợp như sau:

  • Định nghĩa chung gian lận danh tính kết hợp là các hành vi phạm tội mà trong đó thủ phạm kết hợp thông tin hư cấu và đôi khi là thông tin thật, như SSN và tên cá nhân, để tạo ra danh tính mới nhằm lừa đảo các tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ hoặc cá nhân.

Infographic kèm theo đã cho thấy thêm một số điểm sau:

  • 85% - 95% các trường hợp được xác định là gian lận danh tính kết hợp tiềm năng thường không bị đánh dấu bởi các mô hình phát hiện gian lận truyền thống.
  • Từ năm 2017 đến 2018, số lượng Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) bị lộ đã tăng 126%, với hơn 446 triệu hồ sơ bị phát tán.
  • 20% tổn thất tín dụng được cho là do gian lận danh tính kết hợp trong năm 2016
  • Gian lận danh tính kết hợp đã gây thiệt hại 6 tỷ USD tại Mỹ vào năm 2016

- Theo paymentsjournal -