NEXT Biometrics hỗ trợ đưa ra tiêu chuẩn cho hệ thống thanh toán thẻ thông minh

16/05/2019 10:15

Next Biometrics đã thông báo rằng công ty đang hỗ trợ mạng thanh toán Hoa Kỳ trong việc đưa ra các thông số kỹ thuật của hệ thống sinh trắc học trên thẻ (BSoC) cho thanh toán thẻ thông minh.

Các tài liệu kỹ thuật đã được gửi tới khách hàng và NEXT sẽ tiếp tục hỗ trợ mạng thanh toán trong việc triển khai đến thị trường.

Sự hợp tác này dựa trên sự hiểu biết toàn diện về công nghệ cảm biến vân tay của NEXT Biometrics và nhằm xác định rõ cấu trúc hệ thống thanh toán thẻ thông minh sinh trắc học. Các thông số kỹ thuật sẽ được xác định dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và kinh nghiệm làm việc tốt nhất trong ngành mà NEXT đã đạt được thông qua các quy trình và dự án chứng nhận trước đây của họ cũng như sự tham gia lâu dài của họ trong các dự án của ủy ban tiêu chuẩn hóa.

- Theo planetbiometrics.com -