Người dùng thanh toán mã QR trên toàn cầu sẽ đạt 2,2 tỷ vào năm 2025

14/01/2021 09:19

Juniper Research mới đây đã đưa ra dự đoán rằng tổng số người dùng thanh toán bằng mã QR toàn cầu sẽ vượt quá 2,2 tỷ người vào năm 2025; tăng từ 1,5 tỷ người năm 2020 và chiếm 29% trên tổng số người dùng điện thoại di động trên toàn cầu vào năm 2025.

Nghiên cứu của Juniper dự báo rằng nguyên nhân chủ yếu cho sự tăng trưởng mạnh này đến từ các quốc gia mới, những nơi có cơ sở hạ tầng xử lý thanh toán thẻ yếu thế hơn các thị trường khác. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng Mỹ sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ 240% về số lượng người dùng trong giai đoạn 2020-2025, khi thanh toán bằng mã QR được sử dụng mạnh mẽ nhằm hạn chế tác hại của đại dịch đang diễn ra gần đây.

Nghiên cứu phân tích rằng việc PayPal triển khai mở rộng mã QR và hợp tác cùng CVS sẽ là động lực chính thúc đẩy thanh toán mã QR tại thị trường Mỹ trong những ngày tới.

Thúc đẩy chấp nhận thanh toán từ người bán:

Nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng khả năng kết hợp thanh toán cùng tính chất khó đổi của mã QR khiến chúng trở nên lý tưởng cho các nhà bán lẻ. Bản chất chi phí thấp của giải pháp này sẽ giúp tăng trưởng thanh toán bằng mã QR đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2025.

Tác giả nghiên cứu Nick Maynard giải thích: “Thanh toán bằng mã QR có chi phí chấp nhận thấp trong số các giải pháp thanh toán không tiếp xúc, đồng nghĩa là chúng có tính cạnh tranh cao và hấp dẫn đối với các nhà bán lẻ ở các thị trường mới, nơi thiếu cơ sở hạ tầng thẻ. Tuy nhiên, chi phí thấp có nghĩa là chấp nhận đồng thời thanh toán mã QR cùng với thẻ cũng khả thi. Quan hệ đối tác tại các thị trường đang phát triển sẽ rất quan trọng để thúc đẩy việc áp dụng QR. ”

Các chương trình thanh toán mã QR quốc gia góp phần thúc đẩy tăng trường:

Nghiên cứu cho thấy rằng các tiêu chuẩn mã QR quốc gia, chẳng hạn như SGQR ở Singapore, sẽ là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của thanh toán bằng mã QR. Đến năm 2025, các chương trình thanh toán bằng mã QR quốc gia sẽ chiếm 22% tổng khối lượng thanh toán bằng mã QR trên toàn cầu, tăng hơn nhiều so với chỉ 8% vào năm 2020.

Nghiên cứu khuyến nghị rằng các cơ quan quản lý quốc gia nên ưu tiên các kế hoạch QR để đảm bảo việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số rộng rãi và khả năng tương tác của các phương thức thanh toán.

- Theo paymentscardsandmobile -