Phần Lan tích hợp dấu vân tay vào thẻ ID

09/11/2020 10:59

Chính phủ Phần Lan mới đây đã đệ trình một dự thảo đề xuất lên quốc hội để sửa đổi Đạo luật Chứng minh nhân dân, với việc bắt buộc phải có dấu vân tay.

Bộ Nội Vụ Phần Lan trong một thông cáo báo chí cho biết rằng sẽ bổ sung thêm một Quy định về việc lấy dấu vân tay để cho vào đạo luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải thích rằng, khi được sử dụng như một tính năng định danh sinh trắc học, dấu vân tay là một yếu tố "vĩnh viễn, bất biến và không thể thu hồi của một cá nhân."

Tại Phần Lan, dấu vân tay sẽ được thu thập khi người dân đăng ký cấp hộ chiếu và được lưu trong cơ sở đăng ký hộ chiếu. Tương tự, Đạo luật Chứng minh nhân dân sẽ bao gồm một điều khoản về việc lưu trữ dấu vân tay trong sổ đăng ký chứng minh nhân dân. Để thuận tiện cho việc sử dụng dịch vụ, người dân có thể lấy dấu vân tay lấy hộ chiếu để xin cấp chứng minh nhân dân và ngược lại.

Việc lưu trữ dấu vân tay trong sổ chứng minh nhân dân không chỉ bảo vệ quyền của chủ sở hữu mà còn có thể bảo vệ quyền của người khác đối với dữ liệu cá nhân của họ và quyền sử dụng thích đáng: lưu trữ dấu vân tay trong sổ đăng ký và đối chiếu dữ liệu dấu vân tay với sổ đăng ký nhằm giúp ngăn chặn việc sử dụng sai danh tính.

Đạo luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 8 năm 2021, cùng thời điểm bắt đầu áp dụng Quy định của EU.

- Theo SecurityDocumentWorld -