Shinhan thử nghiệm thanh toán nhận diện khuôn mặt

14/08/2019 09:51

Tập đoàn thẻ Shinhan Hàn Quốc đã chính thức thử nghiệm hệ thống thanh toán dựa trên nhận dạng khuôn mặt tại căng tin và cửa hàng tiện lợi của công ty.

Sau khi đăng ký thông tin thẻ tín dụng và chụp ảnh khuôn mặt của mình, các nhân viên của Shinhan Card đã có thể không cần ví của họ mà sử dụng các ki-ốt nhận dạng khuôn mặt để xác thực thanh toán tại chỗ cho các giao dịch của họ.

Công ty thẻ đang hợp tác với nhà điều hành cửa hàng tiện lợi CUF BGF Retail để đưa hệ thống này rộng rãi ra thị trường tại các trường đại học và các địa điểm cửa hàng tự động khác.

- Theo Finextra -