Sở Mật Vụ Mỹ cảnh báo lừa đảo tráo đổi thẻ Chip

16/04/2018 10:01

Sở Mật Vụ Mỹ mới đây đã cảnh báo các tổ chức tài chính về hình thức lừa đảo mới liên quan đến việc đánh tráo Chip trên thẻ ghi nợ phát hành cho các doanh nghiệp. Những kẻ lừa đảo sẽ đánh cắp thẻ ghi nợ mới trong thư rồi thay thế Chip trên thẻ bằng Chip của thẻ cũ. Khi doanh nghiệp không nghi ngờ nhận thẻ mới và kích hoạt thẻ đã sửa đổi, và thế là chúng sẽ có thể bắt đầu rút tiền từ tài khoản doanh nghiệp.

Theo như một thông báo gần nhất gửi đến các Ngân hàng, quá trình phạm tội của những kẻ lừa đảo sẽ thực hiện như sau:

  1. Những kẻ tội phạm sẽ đánh cắp thư gửi thẻ thanh toán từ tổ chức tài chính đến các doanh nghiệp lớn, thường nhắm đến thẻ tín dụng có mức chi trả lớn.
  2. Sau đó chúng sẽ dùng nguồn nhiệt lớn để làm hỏng lớp keo dính Chip trên thẻ và thay thế bằng Chip cũ hoặc Chip không hợp pháp rồi sau đó đóng gói lại phong bì thư.
  3. Thay Chip mới vào một thẻ cũ mà chúng đã chuẩn bị sẵn.
  4. Chúng gửi trả phong bì thư lại doanh nghiệp và đợi cho đến khi thẻ mới được kích hoạt.
  5. Sau khi doanh nghiệp kích hoạt thẻ mới mà không hay biết đã bị tráo Chip, những kẻ phạm tội sẽ dùng thẻ có Chip mới để đánh cắp tiền doanh nghiệp. Và dĩ nhiên thẻ bị đánh tráo trong tay doanh nghiệp sẽ không dùng được vì Chip cũ.

Bản báo cáo của Sở Mật Vụ Mỹ không đề cập rõ ràng phương pháp chúng tiếp cận và đánh tráo thư có chứa thẻ Chip của doanh nghiệp. Vì vậy có thể chúng có móc nối với các bên chuyển phát hoặc chúng trực tiếp thâm nhập vào hòm thư của doanh nghiệp để làm điều này. Dù bằng cách nào, đây vẫn là một cảnh báo nguy hiểm dành cho các khách hàng doanh nghiệp lớn.

- Theo krebsonsecurity.com -