Thanh toán không tiếp xúc sẽ đạt 6 nghìn tỷ USD vào năm 2024

18/02/2020 09:36

Juniper Research dự báo giá trị giao dịch thanh toán không tiếp xúc toàn cầu sẽ tăng gấp 3 và đạt 6 nghìn tỷ USD vào năm 2024.

Các nhà phân tích cho biết: "Sự tăng trưởng mạnh này sẽ được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể trong OEM Pay và những giá trị giao dịch không tiếp xúc, đặc biệt ở tại Mỹ."

Những cải tiến trong cơ sở hạ tầng POS không tiếp xúc của Trung Quốc cũng sẽ là nguồn thúc đẩy chính cho sự gia tăng, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của Apple Pay trên toàn cầu.

Phần mở rộng người dùng Apple Pay tại các khu vực chính, bao gồm Viễn Đông và Trung Quốc và Châu Âu, sẽ thúc đẩy tăng trưởng, cũng như việc mở rộng phạm vi của Apple bên ngoài OEM Pay thông qua sáng kiến Thẻ Apple của họ.

Khối lượng giao dịch không tiếp xúc của Mỹ được dự báo sẽ vượt quá 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2024, tăng từ 178 tỷ USD vào năm 2020.

"Tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi các chương trình khuyến mãi thẻ không tiếp xúc của các ngân hàng lớn của Mỹ, giảm chi phí liên quan đến việc phát hành thẻ không tiếp xúc ở Mỹ và việc sử dụng chúng ngày càng tăng trong thị trường bán vé", Juniper nhận định.

- Theo NFCWorld -