Thanh toán sinh trắc học sẽ là xu hướng năm 2019

19/12/2018 09:57

Alastair Johnson, CEO và người sáng lập nền tảng thanh toán an toàn và xác minh danh tính dựa trên blockchain Nuggets, cho biết thanh toán sinh trắc học sẽ trở thành xu hướng trong năm 2019.

Ông dự đoán: "Đây chỉ là sự khởi đầu. Hiện Fujitsu và Touché có trụ sở tại Singapore hiện đang thử nghiệm công nghệ thanh toán với xác thực lòng bàn tay hoặc ngón tay và CaliBurger của California đang thử nghiệm một hệ thống cho phép khách hàng tự phục vụ sau khi liên kết khuôn mặt của họ với thẻ khách hàng thân thiết."

Johnson tin rằng cuộc cạnh tranh này sẽ làm cho việc mua sắm của khách hàng trở nên thuận tiện hơn và càng ít cản trở càng tốt, và việc phải nhớ passwords cũng như mã PIN sẽ trở thành quá khứ, cũng như việc phải điền thông tin vào các biểu mẫu mới có thể thực hiện thanh toán.

Bên cạnh đó, những nhà phát hành thẻ lớn như Visa và Mastercard dù đang cố gắng trong việc cho ra mắt thẻ thanh toán sinh trắc học nhằm duy trì sự phụ thuộc của khách hàng vào họ. Nhưng công nghệ liên kết trực tiếp sinh trắc học với tài khoản khách hàng hoàn toàn có khả năng bỏ qua thẻ nhựa vào năm 2019, và cho phép khách hàng có thể ủy quyền hoàn toàn việc mua hàng chỉ bằng cách xác minh sinh trắc học. 

- Theo planetbiometrics.com -