Thiệt hại gian lận hộp đen ATM vượt mốc 1 triệu USD

21/10/2020 10:10

Hiệp hội giao dịch an toàn châu Âu đang báo cáo có sự gia tăng mạnh các vụ tấn công nhắm vào hộp đen của các máy ATM ở châu Âu trong sáu tháng đầu năm 2020.

Các đối tượng phạm tội sẽ dùng thiết bị bên ngoài để cố gắng kết nối với hộp đen bên trong ATM và thực hiện các lệnh phân phối tiền trái phép nhằm "rút tiền" và xả tiền jackpotting hàng loạt.

Theo EAST đưa tin trong một bản tin trên trang web của mình, các cuộc tấn công phần mềm độc hại và tấn công vật lý nhằm vào các cây ATM đã tăng 269% và trong đó từ cuộc tấn công 35 đến 129 đều là tấn công hộp đen. Tổng thiệt hại từ các cuộc tấn công hộp đen này đã tăng từ 1000 EURO lên đến hơn 1 triệu EURO.

Các tổ chức tài chính đã thành công hơn trong việc ngăn chặn các hoạt động gian lận. Các cuộc tấn công gian lận liên quan đến thiết bị đầu cuối đã giảm 66%, các vụ đọc trộm thông tin thẻ đã giảm từ 731 xuống còn 321 vụ và gian lận đảo ngược giao dịch tại các máy ATM cũng đã giảm 97%.

Tổng thiệt hại từ các cuộc tấn công gian lận này đạt 109 triệu EURO, đã giảm 12% so với báo cáo năm 2019.

Trong khi đó, các cuộc tấn công mạnh mẽ phá hỏng nhằm vào máy móc đã giảm 23% (từ 2.376 xuống 1.829 vụ). Các vụ tấn công do đột kích bằng RAM và tháo trộm máy ATM đã giảm 34% (từ 610 xuống 405 vụ), và các vụ tấn công bằng chất nổ nhằm vào ATM (bao gồm cả tấn công bằng khí nổ và chất nổ rắn) đã tăng 0,4% (từ 503 lên 505 vụ).

Tổn thất do các cuộc tấn công vật lý liên quan đến máy ATM là 12,6 triệu EURO , tăng 11% so với 11,4 triệu EURO được báo cáo cùng kỳ năm 2019. Mức tăng này là do sự gia tăng thiệt hại do chất nổ và các cuộc tấn công bằng khí nổ, tăng 49% từ 5,1 triệu EURO lên 7,6 triệu EURO.

- Theo ATMmarketplace -