Úc: 60% sẽ dùng thanh toán vân tay trong 5 năm tới

24/02/2020 09:27

Mastercard đã ủy thác cho Lonergan Research để tiến hành khảo sát trên 1040 người tiêu dùng Úc nhằm khám phá xem họ thích dùng công nghệ sinh trắc học nào khi thanh toán dịch vụ & hàng hóa.

Kết quả khảo sát cho thấy phương thức xác thực bằng vân tay được chọn là phương thức thanh toán sinh trắc học được ưa chuộng nhất, với hơn 60% cho biết họ sẽ sử dụng nó vào năm 2025.

Tiếp đến là xác thực bằng khuôn mặt ở mức 45%, xác thực bằng quét võng mạc ở vị trí tiếp theo với 45% và nhận dạng giọng nói ở mức 38%.

- Theo Planetbiometrics -