email HỖ TRỢ marketing@mkgroup.com.vn
Hotline Hà Nội (+84) 903 481 456
Hotline TP.HCM (+84) 988 476 756
0

Ước tính sẽ chỉ còn 850 triệu người không có ID chính thức

20/03/2023 13:53

Văn phòng ID4D (Nhận dạng để phát triển) thuộc Ngân hàng Thế Giới chuyên phụ trách các dự án nhận dạng, đã hoàn thành một bản cập nhật mở rộng cho bộ dữ liệu của họ từ năm 2021 đến năm 2022 và điều chỉnh mức ước tính về số lượng người dân trên Toàn cầu không có ID chính thức từ Chính phủ từ dưới 1 tỷ năm 2018 xuống còn mức 850 triệu vào năm 2021.

Dữ liệu cập nhật có ghi rõ chi tiết về những người được cấp ID chính thức bổ sung này là ai và ở đâu, nhưng những thay đổi trong phương pháp thu thập và nguồn dữ liệu không có nghĩa là số lượng thực tế chính xác như ước tính đã có 150 triệu người hoặc hơn nữa được cấp ID mới trong 3 năm vừa thống kê.

ID4D trình bày các nội dung cập nhật trong Báo cáo thường niên năm 2022 (PDF), cũng bao gồm tin tức về nhiều dự án của họ trên khắp thế giới cũng như các dự án hỗ trợ chi trả phúc lợi. ID4D hiện đang làm việc với 57 quốc gia giúp thiết kế và triển khai ID và đăng ký hộ tịch, với 2 tỷ USD được tài trợ trên 47 quốc gia.

Ngân hàng Thế giới sử dụng thuật ngữ ID “chính thức” bao gồm cả ID hợp pháp cung cấp bằng chứng về danh tính hợp pháp và ID chức năng được tạo ra đáp ứng cho một hoặc một số mục đích cụ thể như bỏ phiếu hoặc an sinh xã hội

Mặc dù không thể khẳng định rằng chính xác đã có thêm 150 triệu người đã được cấp ID, giúp làm giảm số lượng người hiện không có ID chính thức từ 1 tỷ xuống còn 850 triệu, nhưng các cuộc khảo sát được thực hiện liên tục ở 124 quốc gia đã thống kê cho thấy số người không có ID đã giảm xuống khoảng 157 triệu.

Khoảng 100 triệu ID trong số này được ghi nhận là tỷ lệ khai sinh mới dành cho các trẻ em và còn lại khoảng 50 triệu là cấp ID mới dành cho người lớn.

- Theo BiometricUpdate -