Visa: Gian lận giả mạo thẻ Chip giảm 87%

06/09/2019 09:40

Visa mới đây đã công bố thành công của việc triển khai thẻ Chip đã khiến gian lận giả mạo thẻ giảm 87%.

Dữ liệu mới nhất cho thấy thẻ thanh toán Visa có chip EMV đã có tác động đáng kể đến nạn gian lận giả mạo thẻ, và khi bọn tội phạm sao chép dữ liệu thẻ thanh toán của bạn vào thẻ giả nhằm chiếm đoạt sử dụng nhưng lại không thể dùng được vì thiếu sự cho phép của bạn.

Visa cũng sử dụng công nghệ tương tự trong thẻ không tiếp xúc mà được sử dụng trong thẻ chip. Giả mạo tiền mặt tại các thương nhân Mỹ cũng giảm từ giai đoạn tháng 9 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019. Và bên cạnh đó, tỷ lệ gian lận thẻ hiện tại cũng giảm.

Thẻ chip hiện được chấp nhận tại hơn 3,7 triệu thương nhân, trong khi vào tháng 9 năm 2015 con số này chỉ đạt mức 392.000. Con số này đã tăng trưởng 825%.

Số lượng thẻ chip Visa được sử dụng tăng đáng kể: từ 159 triệu vào tháng 9 năm 2015 lên 521 triệu vào tháng 6 năm nay. Tương đương với việc tăng 227% và tăng 72% đối với các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa có nhúng chip.

Thẻ chip ngày càng trở nên phổ biến hơn. Trong thực tế, 99% trong tổng khối lượng thanh toán tại Mỹ được thực hiện bởi thẻ EMV.

- Theo pymnts.com -