Visa, Mastercard nằm trong top 10 thương hiệu Mỹ giá trị nhất

04/12/2018 09:35

Theo danh sách báo cáo "Top 100 thương hiệu Mỹ giá trị nhất 2019 Brandz" mới nhất, Visa và Mastercard đã có mặt tại vị trí số 5 và số 10 của danh sách này.

Trong năm nay, Mastercard đã đạt được mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng về giá trị thương hiệu, tăng 66% và đạt giá trị 91,91 tỷ USD hiện nay so với 55,41 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, thương hiệu Visa cũng có sự tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn, chỉ tăng 35% về giá trị, và tăng từ 121,69 tỷ USD lên 168,89 tỷ USD trong vòng một năm.

2 tổ chức mạng lưới thanh toán có trụ sở tại Mỹ này cùng nhau đại diện cho tổng số hơn 213 tỷ USD trong vốn chủ sở hữu thương hiệu.

Bốn thương hiệu có giá trị nhất trong nghiên cứu ở Mỹ, không ai khác ngoài những cái tên nổi tiếng như Apple, Google, Amazon và Microsoft, và cũng theo thứ tự giá trị đó, với tổng cộng hơn 1 nghìn tỷ USD trong vốn chủ sở hữu thương hiệu.

- Theo atmmarketplace.com -