Visa và Mastercard đồng ý cắt giảm chi phí thẻ khách du lịch

02/05/2019 10:43

Mastercard và Visa đều đồng ý cắt giảm phí cho khách du lịch sử dụng thẻ của họ tại EU, sau khi trải qua một cuộc đàm phán kéo dài với Ủy ban Châu Âu.

Các công ty thẻ tín dụng từ sau này sẽ tính phí các nhà bán lẻ ít hơn khoảng 40% cho các khoản thanh toán thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của du khách ngoài EU. Theo Ủy ban châu Âu, thỏa thuận này sẽ mang lại giá thấp hơn cho các nhà bán lẻ châu Âu cũng như cho khách du lịch đến tham quan tại EU.

Ủy ban Châu Âu cho biết theo thỏa thuận, Visa và Mastercard sẽ tính phí 0,2% cho các khoản thanh toán thẻ ghi nợ của du khách ngoài EU được thực hiện tại các cửa hàng và phí 0,3% cho thanh toán bằng thẻ tín dụng. Điều này sẽ giúp giảm phí của du khách gần với những khoản phí được tính cho công dân EU.

Các mức giá mới được thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 10 năm 2019 và áp dụng trong 5 năm. Cuối cùng hy vọng là thỏa thuận của EU sẽ giúp giảm chi phí của du khách khi họ sử dụng thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của họ để thanh toán tại nước ngoài.

- Theo thepaypers -