chương trình kiểm chứng thẻ của Entrust Datacard

26/06/2014 00:00

Máy in thẻ nhựa

Chương trình mới có khả năng xác nhận và kiểm thử thẻ thông minh để đảm bảo chúng tương thích với các giải pháp cá thể hóa của Datacard trước khi đi vào triển khai toàn diện.

Do độ phức tạp và thiết kế bảo mật của thẻ thông minh - bao gồm yếu tố mã hóa dữ liệu, khóa bảo mật và cá thể hóa, nhà sản xuất và nhà cung cấp thẻ cần phải đảm bảo những chiếc thẻ của họ có thể tương thích với các hệ thống cá thể hóa hiện có trên thị trường. Chương trình kiểm chứng thẻ mới của Datacard là bằng xác nhận về khả năng tương thích của những tấm thẻ thông minh, do các đơn vị này sản xuất và cung cấp, với hệ thống phần mềm và phần cứng của Datacard.           

“Các đơn vị phát hành thẻ thông minh mới thường gặp những vấn đề liên quan sự tương thích của tấm thẻ ở giai đoạn giữa đợt triển khai chương trình. Đến thời điểm đó, họ đã đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc lựa chọn loại thẻ mà họ muốn, cũng như hệ thống cá thể hóa và những công nghệ phù hợp với ngân sách và/hoặc nhu cầu, thế nhưng các đơn vị này lại không có được sự xác nhận phù hợp về tính tương thích giữa tấm thẻ và hệ thống cá thể hóa”, Jeff Davison - Phó Chủ tịch phụ trách các giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu của Datacard - cho biết.

Các tổ chức tài chính phải đầu tư một khoản vốn nhất định để triển khai một chương trình thẻ thông minh mới, và điều quan trọng là họ phải bảo vệ nguồn vốn đầu tư đó. Chứng nhận thẻ thông minh của Datacard sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề trước khi đi vào sản xuất và triển khai toàn bộ chương trình.

“Bởi vì thẻ thông mình phải được gửi tới nhiều hệ thống khác nhau để cá thể hóa và phát hành nên thường nảy sinh các vấn đề liên quan cá thể hóa chip, qua đó làm chậm lại quá trình sản xuất và phát sinh nhiều chi phí để giải quyết vấn đề”, Davison cho biết thêm. “Các tổ chức tài chính có thể cảm thấy tự tin hơn nếu những chiếc thẻ họ đang phát hành đã được kiểm chứng toàn diện bởi Datacard.”